Μοτοσυκλέτες με 6-κύλινδρο κινητήρα από το παρελθόν

Μοτοσυκλέτες με 6-κύλινδρο κινητήρα δεν κατασκευάστηκαν πολλές. Στις μέρες μας ο 6-κύλινδρος κινητήρας, χρησιμοποιείται στις μεγάλες τουριστικές όπως η Gold

Read more