Βαθμολογία World SBK 2017

Τελική βαθμολογία αναβατών για το 2017:

Βαθμολογία World SBK 2017 - World SBK Standings 2017
Βαθμολογία World SBK 2017 – World SBK Standings 2017