Βαθμολογία AMA SX 450cc – 2017

Βαθμολογία αναβατών μετά τον 13ο αγώνα: