Βαθμολογία AMA SX 450cc – 2017

Βαθμολογία αναβατών μετά τον 17ο αγώνα (τελική):

AMA SX 450cc 2017 Standings