Βαθμολογία AMA SX 250cc West – 2017

Βαθμολογία αναβατών μετά τον 9ο αγώνα (τελική):

AMA SX 250cc West 2017 Standings