Βαθμολογία AMA SX 250cc West – 2017

Βαθμολογία αναβατών μετά τον 6ο αγώνα: