Βαθμολογία AMA SX 250cc East – 2017

Βαθμολογία αναβατών μετά τον 7ο αγώνα: